La simple pràctica del futbol no assegura l’assoliment d’objectius educatius per part dels participants. Moltes vegades, desgraciadament, hi ha interferències contínues entre la línea educativa dels centres i dels clubs o entitats esportives.

La característica que diferencia una entitat esportiva de caire educatiu és el seu projecte didàctic i l’estructura de les diferents etapes: formació, especialització, alt rendiment...

Si bé el futbol, com altres esports col·lectius, neix dins l’àmbit escolar, la posada en mans de les federacions del seu entramat organitzatiu i formatiu ha allunyat aquest esport de les escoles, de la psicologia evolutiva, de totes les innovacions pedagògiques...

Tots els plantejaments que es fan a l’etapa de formació parteixen del futbol dels adults:  competicions, sistemes d’entrenament...

Sense un marc teòric de referència, sense uns plans d’estudis específics per als monitors/educadors que han de treballar a l’etapa de formació, sense un respecte als drets dels infants -massa sovint vulnerats-, sense la possibilitat d’innovar o d’investigar... fan que difícilment puguem parlar de les excel·lències educatives del futbol.

Els que lluitem per la qualitat de l’aprenentatge del futbol creiem que en l’etapa de formació dels joves futbolistes només hi té cabuda un enfocament educatiu.

Les característiques habituals que pot exigir un educador a l’hora de programar una activitat, difícilment se’n pot trobar alguna que pugui encaixar dins d’una programació de futbol.

Amb un enfocament educatiu, el futbol és una activitat:

- Que produeix una gran motivació, dons és l’esport amb més practicants.

- Que proposa accions complexes, doncs neix de la complexitat d’un joc de col·laboració -oposició.

- Que produeix emoció als participants, i a la vegada els ajuda a aprendre a controlar les seves emocions.

- Que es poden modificar o adaptar: les normes, els materials i les dimensions, a partir de la pràctica de jocs simplificats i modificats.

- Que implica la presa contínua de solucions, perquè és una activitat en què difícilment es repeteix la mateixa situació.

- Que necessita l’aportació d’altres àmbits:  higiene, alimentació ...

- Que desenvolupa aprenentatges significatius.

- Que treballa, a més a més de continguts de procediment, altres continguts de caràcter conceptual i actitudinals.

- Que implica una avaluació contínua dels participants, educadors i activitats.

- Que augmenta l’autoestima.

- Que estimula la reflexió.

- Que desenvolupa la intel·ligència tàctica.

- Que pot incorporar diferents tipus de materials convencionals i alternatius.

- Que dissenya activitats de competició adaptades als infants.

- Que necessita la implicació dels pares.

- Que estimula la formació permanent dels educadors.

- Que necessita l’aportació de les noves tecnologies...

Free business joomla templates